Merhaba,

Kaynak : When to use Common Table Expression (CTE)

How to create Temp Table with month columns based on date parameters?

Eğer sql ile recursive bir aylar yada yıllar listesi oluşturmak isterseni bu yöntemi kullanabilirsiniz

Günler döngüsü

DECLARE @StartDate DATE = '6/1/2013';

WITH Tablo(MDate) AS (
   SELECT @StartDate AS MDate
   UNION ALL
   SELECT DATEADD(dd, 1, MDate)
   FROM Tablo
   WHERE DATEADD(dd, 1, MDate) < DATEADD(mm, 1, @StartDate)
  )
SELECT MDate FROM Tablo
--temp tabloya al
SELECT MDate INTO #tmp1 FROM Tablo

Aylar döngüsü

declare @start_date DATE = '20160101' 

;WITH CTE AS
(
  SELECT @start_date AS cte_start_date, DATENAME(month, @start_date) AS NAME , 0 AS Coun
  UNION ALL
  SELECT DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date), DATENAME(month, DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date)) AS NAME , 0 AS Coun
  FROM CTE
  WHERE DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date) < DATEADD(yy, 1, @start_date) 
)
Select * from CTE
--temp tabloya al
SELECT Coun,Name INTO #tmp1 FROM CTE

İyi çalışmalar.