Değerli Arkadaşlar,

Internet Explorer 11 güncelemesi gelince dopostback not defined hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bu konu ile ilgili bir kaç kaynak paylaşacağım.

http://stackoverflow.com/questions/20834485/postback-not-working-in-production-server-ie-11

http://stackoverflow.com/questions/16914538/asp-net-dropdownlist-onselectedindexchanged-does-not-fire-in-ie-10

http://stackoverflow.com/questions/19987379/dopostback-not-defined-when-using-ie11

http://www.hanselman.com/blog/IE10AndIE11AndWindows81AndDoPostBack.aspx

http://support.microsoft.com/kb/2836939/en-us (Sorunumu bu .net 4.0 updati çözdü)

İyi çalışmalar.