Özgür Özvarış

Bir yazılımcının kırık dökük dünyası

Common Table Expression (CTE)

clock Mayıs 28, 2018 16:00 by author OzgurOzvaris

Merhaba,

Kaynak : When to use Common Table Expression (CTE)

How to create Temp Table with month columns based on date parameters?

Eğer sql ile recursive bir aylar yada yıllar listesi oluşturmak isterseni bu yöntemi kullanabilirsiniz

Günler döngüsü

DECLARE @StartDate DATE = '6/1/2013';

WITH Tablo(MDate) AS (
   SELECT @StartDate AS MDate
   UNION ALL
   SELECT DATEADD(dd, 1, MDate)
   FROM Tablo
   WHERE DATEADD(dd, 1, MDate) < DATEADD(mm, 1, @StartDate)
  )
SELECT MDate FROM Tablo
--temp tabloya al
SELECT MDate INTO #tmp1 FROM Tablo

Aylar döngüsü

declare @start_date DATE = '20160101' 

;WITH CTE AS
(
  SELECT @start_date AS cte_start_date, DATENAME(month, @start_date) AS NAME , 0 AS Coun
  UNION ALL
  SELECT DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date), DATENAME(month, DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date)) AS NAME , 0 AS Coun
  FROM CTE
  WHERE DATEADD(MONTH, 1, cte_start_date) < DATEADD(yy, 1, @start_date) 
)
Select * from CTE
--temp tabloya al
SELECT Coun,Name INTO #tmp1 FROM CTE

İyi çalışmalar.Devexpress MVC Could not load file or assembly 'Microsoft.Owin.Security.Cookies'

clock Mayıs 16, 2018 14:30 by author OzgurOzvaris

Merhaba,

Uzun bir aradır admin sayfama bir hatadan dolayı bağlanamıyordum sonunda erişebildim. Comment tadında bloglarımıza devam ediyoruz.

Kaynak : 

The "Could not load file or assembly 'Microsoft.Owin' or one of its dependencies" error occurs with a sample project that is created with DevExpress wizard

Devexpress MVC ile yeni bir uygulama visual Studio 2017 de gelişitrmeye çalıştığımda şu hatayı aldı 

 Çözümü

<dependentAssembly>
  <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
  <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="4.0.30319" />
</dependentAssembly>

İyi çalışmalar.

 Hakkımızda  AboneOl 

Blog Yayınımıza Hoşgeldiniz.

Month List

RecentPosts

Sign In