Özgür Özvarış

Bir yazılımcının kırık dökük dünyası

MSSQL Bir kolon var mı, varsa değeri ne sorgusu

clock Ocak 29, 2017 00:15 by author OzgurOzvaris

Merhaba Arkadaşlar,

Sistem tabloları üzerinden sorgu yazıp, dinamik bir sogu çalıştırıp bunu cursor vasıtası ile bir temp tabloya doldurup bu aradağımız kolonun değerini alacağız. Bu sorguyu kendim multi language tabloların db deki tablo id lerini almak için kullanıyorum.

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @sqlCommand varchar(1000)
--database deki bütün tabloların listesini cursor a ekle
DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM sys.tables tabels 

CREATE TABLE #tmpTable
(
  TBL_ID int,
  Name varchar(50)
  
)

OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
-- TBL_ID kolonu var ise temp tabloya ekle...
    IF EXISTS(
			SELECT *
			FROM sys.columns 
			WHERE Name   = N'TBL_ID'
			 AND Object_ID = Object_ID(@name) 
			 AND Object_ID <> Object_ID(N'FSYS_DICTIONARY'))
		BEGIN
			-- Column Exists
			--PRINT @name
			SET @sqlCommand = 'insert into #tmpTable Select TOP 1 TBL_ID, ''' + @name + ''' FROM ' + @name 
			--PRINT @sqlCommand
			EXEC (@sqlCommand)
			
		END


    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END

SELECT * FROM #tmpTable Order By TBL_ID Desc

DROP TABLE #tmpTable
CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

İyi çalışmalar

 MSSQL Basit Cursor

clock Ocak 28, 2017 23:47 by author OzgurOzvaris

Merhaba,

Kaynak : sql-server-cursor-example 

Ara ara sql serverda faydalı olacak scripler girmeye devam ediyorum. Bu gün ki script basit bir cursor oluşturup içinde while döngüsü ile dönmek.

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name 
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files 
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name 

SET @path = 'C:\Backup\' 

SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 

DECLARE db_cursor CURSOR FOR 
SELECT name 
FROM MASTER.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 

OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 

    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

Örnektre mssql altındaki tüm dblerin backuplarını alan bir script oluşturuyor.

İlginizi çekebilir Basit Cursor 2 .

İyi çalışmalar.

 

 c# ajax json post

clock Ocak 7, 2017 18:00 by author OzgurOzvaris

Merhaba,

Kaynak : How do I build a JSON object to send to an AJAX WebService

Eğer bir c# mvc metodunu json data göndermek isterseniz aşağıda paylaştığım örmek faydalı olacaktır.

public Response ValidateAddress(Request request1, Request myRequest2)
data: {request1:$.toJSON(myData1), myRequest2:$.toJSON(myData2)}

Yada

data: {request1:JSON.stringify(myData1), myRequest2:JSON.stringify(myData2)}

İyi çalışmalar.

 filezilla multiple shared folder

clock Ocak 6, 2017 14:23 by author OzgurOzvaris

Merhaba,

File zillada birden fazla kılasörü tek home directoryde paylaşmak istediğinizde diğer klasörlere bir alias tanımlamalısınız.

Users ekranında aşağıda gözüktüğü gibi bir alias tanımlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

İyi çalışmalar.Hakkımızda  AboneOl 

Blog Yayınımıza Hoşgeldiniz.

Month List

RecentPosts

Sign In