Değerli Arkadaşlar,

Geçen gün ilginç bir durum başımıza geldi. Çok satırlı update cümlesi çalıştırmamız gereken bir databasede hardiskte yer problemi vardı. Her bir update cümlesi logda şişmeye sebep olduğu için belli bir süre sonra hdd de yer kalmıyordu. En sonunda kendimize bir stored procedure yazmaya karar verdik. Stored procedure tablodaki kayıt sayısına göre belli aralıklarla db yi shirink ediyor böylece log sıfırlanıyor. Bu da hdd deki yer tüketimini engelledi. Bizim işimize yaradı belki sizlerinde işine yarıyabilir düşüncesi ile paylaşıyorum.

Declare @id decimal, @tmpid decimal

SELECT @id = max(Table1_ID) FROM Table1

SET @tmpid = 0

WHILE 1=1
begin 
   
   DBCC SHRINKDATABASE (DB, 10);

   
    update Table1 set full_Index = ltrim(rtrim(convert(char(2), FSFIRM_ID))) + Rtrim(full_Index)
      WHERE Table1_ID >= @tmpid AND Table1_ID < @tmpid + 500000
   
   if (@tmpid > @id)
   begin
      break
   end
   
    SET @tmpid = @tmpid + 500000
   
   if(@tmpid > @id)
   begin
      set @tmpid = @id +1
   end
   
   print @tmpid
   
end

İyi çalışmalar.